Registrace

Přihlášení a registraci na Konferenci nejsnadněji provedete prostřednictvím on-line formuláře.

Obchodní podmínky Klubu personalistů, o.p.s., pro Konferenci jsou ZDE .

Poplatek za konferenci

Na sekci školství, sociální a zdravotnictví je možná i jednodenní účast.

Každý účastník konference obdrží tři osvědčení o účasti na akci akreditované u Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., a to za předpokladu, že se zúčastní všech tří dnů konference.

Poplatek za účast na konferenci je stanoven na 12.190 Kč bez DPH, přičemž tato cena:

  • je pro úředníky ÚSC z důvodu akreditace konečná – tedy 12.190 Kč
  • zahrnuje účast na VIP zahájení konference dne 14.09.2022
  • zahrnuje účast na odborném programu konference ve dnech 14.09.2022 + 15.09.2022 + 16.09.2022
  • zahrnuje občerstvení po všechny tři konferenční dny
  • zahrnuje účast na dvou společenských večerech dne 14.09.2022 a 15.09.2022
  • zahrnuje účast na kulturním programu dne 15.09.2022 od 16:00 do 18:00

Konference bude vysílána také on-line. Cena za přístup k on-line vysílání konference je 8.990 Kč, bez DPH.


Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

Na sekci školství, sekci sociální a sekci zdravotnictví je možná i jednodenní účast. Účastnický poplatek je v tomto případě stanoven na 5.790 Kč bez DPH, přičemž tato cena:

  • je pro úředníky ÚSC z důvodu akreditace konečná – tedy 5.790 Kč
  • zahrnuje účast na jedné sekci dne 15.09.2022 od 09:00 do 15:00 hodin
  • zahrnuje občerstvení po celý den konání sekce včetně oběda

Účastník sekce obdrží jedno osvědčení o účasti na akci akreditované u Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.

Ubytování

Zvýhodněná cena při nahlášení hesla "Klub personalistů"

UDoporučujeme zajistit si ubytování v hotelu International Brno. Účastníci konference dostanou zvýhodněnou cenu (slevu), pokud nahlásí při rezervaci heslo „Klub personalistů“ (jednolůžkový pokoj včetně snídaně za 2.150 Kč, na místo 2.500 Kč).

Platba bude probíhat na recepci hotelu hotově nebo kartou.

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152