Registrace

Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě


13. až 15. září 2023, Brno  

Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

Přihlášení a registraci na Konferenci nejsnadněji provedete prostřednictvím on-line formuláře.

Obchodní podmínky Klubu personalistů, o.p.s., pro Konferenci jsou ZDE .

Poplatek za konferenci

Každý účastník konference obdrží tři osvědčení o účasti na akci akreditované u Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., a to za předpokladu, že se zúčastní všech tří dnů konference.

Účastnický poplatek za 3denní prezenční účast na konferenci je stanoven do 13. srpna 2023 na 14.990 Kč + 21 %  DPH. Od 13. srpna 2023 bude poplatek zvýšen na 16.990 Kč + 21 %  DPH.

Účastnický poplatek za 3denní on-line účast je stanoven do 13. srpna 2023 na 8.990 Kč + 21 %  DPH. Od 13. srpna 2023 bude poplatek zvýšen na 10.990 Kč + 21 %  DPH.

Pro úředníky ÚSC bude účastnický poplatek (prezenční i on-line) z důvodu akreditace osvobozen od DPH.

Účastnický poplatek za prezenční formu zahrnuje:

  • účast na VIP zahájení konference dne 13.09.2023
  • účast na odborném programu konference (možnost libovolného přecházení mezi všemi 6 sekcemi) ve dnech 13.09.2023 + 14.09.2023 + 15.09.2023
  • občerstvení po všechny tři konferenční dny
  • účast na dvou společenských večerech dne 13.09.2023 a 14.09.2023
  • účast na kulturním programu dne 14.09.2023 od 16:00 do 18:00

Účastnický poplatek za on-line formu zahrnuje:

  • účast (on-line) na odborném programu konference ve dnech 13.09.2023 + 14.09.2023 + 15.09.2023

Na sekci školství a sekci OSPOD a sekci sociální je možná i jednodenní účast. Účastnický poplatek je v tomto případě stanoven na 5.790 Kč bez DPH. Pro úředníky ÚSC bude účastnický poplatek z důvodu akreditace osvobozena od DPH, tedy částka 5.790 Kč je konečná.

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • účast na jedné sekci dne 14.09.2023 od 09:00 do 15:00 hodin
  • občerstvení po celý den konání sekce včetně oběda

Cena za účast na on-line vysílání této sekce je 5.490 Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC z důvodu akreditace MV konečná – tedy 5.490 Kč).

Účastník sekce obdrží jedno osvědčení o účasti na akci akreditované u Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152