Registrace

Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě


25. až 27. září 2024, Brno  

Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

Přihlášení a registraci na Konferenci nejsnadněji provedete prostřednictvím on-line formuláře.

Obchodní podmínky Klubu personalistů, o.p.s., pro Konferenci jsou ZDE .

Poplatek za konferenci

Každý účastník konference obdrží tři osvědčení o účasti na akci akreditované u Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., a to za předpokladu, že se zúčastní všech tří dnů konference.

Účastnický poplatek za 3denní prezenční účast na konferenci je stanoven do 31.07.2024 na 14.990 Kč + 21 % DPH. Od 01.08.2024 bude poplatek zvýšen na 16.990 Kč + 21 % DPH.

Účastnický poplatek za 3denní on-line účast je stanoven do 31.07.2024 na 8.990 Kč + 21 % DPH. Od 01.08.2024 bude poplatek zvýšen na 10.990 Kč + 21 % DPH.

Pro úředníky ÚSC bude účastnický poplatek (prezenční i on-line) z důvodu akreditace osvobozen od DPH.

Účastnický poplatek za prezenční formu zahrnuje:

  • účast na VIP zahájení konference dne 25.09.2024
  • účast na odborném programu konference (možnost libovolného přecházení mezi všemi 6 sekcemi) ve dnech 25.09.2024 + 26.09.2024 + 27.09.2024
  • občerstvení po všechny tři konferenční dny
  • účast na dvou společenských večerech dne 25.09.2024 a 26.09.2024
  • účast na kulturním programu dne 26.09.2024 od 16:00 do 18:00

Účastnický poplatek za on-line formu zahrnuje:

  • účast (on-line) na odborném programu konference ve dnech 25.09.2024 + 26.09.2024 + 27.09.2024

Na sekci ŠKOLSTVÍ je možná i jednodenní účast. Účastnický poplatek je v tomto případě stanoven na 5.790 Kč bez DPH. Pro úředníky ÚSC bude účastnický poplatek z důvodu akreditace osvobozena od DPH, tedy částka 5.790 Kč je konečná.

Účastnický poplatek zahrnuje:

  • účast na jedné sekci dne 26.09.2024 od 09:00 do 16:00 hodin
  • občerstvení po celý den konání sekce včetně oběda

Cena za účast na on-line vysílání této sekce je 4.990 Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC z důvodu akreditace MV konečná – tedy 4.990 Kč).

Účastník sekce obdrží jedno osvědčení o účasti na akci akreditované u Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.

Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152