Registrace

Přihlášení a registraci na Konferenci nejsnadněji provedete prostřednictvím on-line formuláře.

Obchodní podmínky Klubu personalistů, o.p.s., pro Konferenci jsou ZDE .

Poplatek za konferenci

Na sekci školství, OSPOD a sociální je možná i jednodenní účast. V takovém případě pak ale není možné přecházet mezi sekcemi (např. v 9 h vyslechnout příspěvek v sekci školství a v 11 h se přesunout do sekce právní na kulatý stůl k veřejným zakázkám).

Každý účastník konference obdrží tři osvědčení o účasti na akci akreditované u Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., a to za předpokladu, že se zúčastní všech tří dnů konference.

Poplatek za účast na konferenci je stanoven na 12.490 Kč bez DPH, přičemž tato cena:

  • je pro úředníky ÚSC z důvodu akreditace konečná – tedy 12.490 Kč
  • zahrnuje účast na VIP zahájení konference dne 14.09.2022
  • zahrnuje účast na odborném programu konference ve dnech 14.09.2022 + 15.09.2022 + 16.09.2022
  • zahrnuje občerstvení po všechny tři konferenční dny
  • zahrnuje účast na dvou společenských večerech dne 14.09.2022 a 15.09.2022
  • zahrnuje účast na kulturním programu dne 15.09.2022 od 16:00 do 18:00

Konference bude vysílána také on-line. Cena za přístup k on-line vysílání konference je 8.990 Kč, bez DPH.


Ubytování si každý účastník zajišťuje a hradí sám.

Na sekci školství a sekci OSPOD a sekci sociální je možná i jednodenní účast. Účastnický poplatek je v tomto případě stanoven na 5.790 Kč bez DPH, přičemž tato cena:

  • je pro úředníky ÚSC z důvodu akreditace konečná – tedy 5.790 Kč
  • zahrnuje účast na jedné sekci dne 15.09.2022 od 09:00 do 15:30 hodin
  • zahrnuje občerstvení po celý den konání sekce včetně oběda

Cena za účast na on-line vysílání této sekce je 5.490 Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC z důvodu akreditace MV konečná – tedy 5.490 Kč).

Účastník sekce obdrží jedno osvědčení o účasti na akci akreditované u Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.

Ubytování

Zvýhodněná cena při nahlášení hesla "Klub personalistů"

UDoporučujeme zajistit si ubytování v hotelu International Brno. Účastníci konference dostanou zvýhodněnou cenu (slevu), pokud nahlásí při rezervaci heslo „Klub personalistů“ (jednolůžkový pokoj včetně snídaně za 2.300 Kč, dvoulůžkový pokoj včetně snídaně za 2.500 Kč; městský poplatek je 21 Kč za den).

Platba bude probíhat na recepci hotelu hotově nebo kartou.

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152