Zveme vás na konferenci: Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě 10. až 12. září 2019, Brno   Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě... Program Registrovat účast

  Zveme vás na konferenci:

  Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě


  10. až 12. září 2019, Brno  

  Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

  Program Registrovat účast

O konferenci

Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás pozvali na akci Klubu personalistů 

Personalistika, právo a vzdělávání ve veřejné správě

Program připravujeme, ale již nyní máme domluveno a potvrzeno vystoupení významných osobností z veřejné správy.

10. až 12. září 2019, Brno 

 

Program konference

Témata a lektoři

Společné plénum prvního dne konference obohatí svými vystoupeními např.:

 • JUDr. Ivana Švehlová
  místopředsedkyně Krajského soudu v Praze 
 • JUDr. Ljubomír Drápal
  předseda Krajského soudu v Praze
 • RNDr. Josef Postránecký
  náměstek ministra vnitra pro státní službu, MV ČR 
 • prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
  přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN  


Druhé společné plénum se uskuteční ve čtvrtek 12. září a bude zaměřeno na oblast trestního práva.


V dnešní společnosti jsou informace významným prvkem a řadou z nich disponuje veřejný sektor. Jakým způsobem však s nimi má zacházet? A kdo takové informace může chtít, po kom a jak? O tom Vám pohovoří státní zástupce   JUDr. Vítězslav Pýša, s příspěvkem Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.04.2019, v sekci právní.


Pro úředníky ve státní službě jsme připravili sekci státní služba, v rámci níž vystoupí např. Mgr. Karel Moravec , vedoucí oddělení řízení ve věcech státní služby v sekci pro státní službu, MV ČR s příspěvkem Změny služebního poměru se zaměřením na převedení na jiné služební místo.


O Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem ze zdravotních důvodů pohovoří JUDr. Jiří Doležílek, soudce Nejvyššího soudu ČR v sekci personální.

Termín a místo konání

Termín:  10. až 12. září 2019

Místo konání:  Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, 602 00 Brno-Pisárky

Registrace