Pořadatelé a partneři

Partneři konference:

Pořadatelé:

  • JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
  • prof. doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu
  • doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity
  • doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  • Mgr. Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy
  • Ing. Jan Holický, MBA, předseda Sdružení tajemníků měst a obcí ČR
  • Magistrát statutárního města Brna
  • Aliaves & Co., a. s.
  • KLUB PERSONALISTŮ, o. p. s.

Osobní záštita:

  • JUDr, Martin Kuba

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152