Program konference

Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě


10. až 12. září 2019, Brno  

Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

10. září 2019

Plénum (společné pro všechny účastníky)

   

10:00–10:30 Slavnostní zahájení konference

10:30–16:20 Celodenní odborný blok

19:00–22:00 Slavnostní večer v Památníku písemnictví na Moravě, Rajhrad

22:00–24:00 Posezení ve Stopkově pivnici (Česká 5, Brno)

 

Společné plénum prvního dne (úterý 10. září) obohatí svými vystoupeními např.:

 • RNDR. Josef Postránecký , náměstek ministra vnitra pro státní službu, MV ČR
  Příspěvek: Novela zákona o státní službě
 • JUDr. Ljubomír Drápal , předseda Krajského soudu v Praze
  Příspěvek: Státní služba a co dál, dualismus pracovně-právních vztahů
 • JUDr. Ivana Švehlová , místopředsedkyně Krajského soudu v Praze
  Příspěvek: Personální management a úloha tiskových mluvčí při řízení organizace
 • prof. MUDr.  Jiří Raboch, DrSc ., přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN
  Příspěvek: Pracovní stres , životní styl a duševní zdraví
 • JUDr. František Ištvánek, soudce Nejvyššího soudu ČR
  Příspěvek: Náhrada za škody způsobená při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • JUDr. Zdeněk Novotný, poradce místopředsedy Nejvyššího soudu, dlouholetý předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu
  Příspěvek: Náhrada škody po zaměstnanci

  

11. září 2019

Ve středu 11. září budou probíhat jednání v jednodlivých sekcích

Všechny sekce budou v jedné budově, a účastníci celé třídenní konference tak v den konání paralelních sekcí, mohou libovolně přecházet ze sekce do sekce.

11. září 2019, 09:00–15:10

akreditace MVČR

 • JUDr. Vítězslav Pýša, státní zástupce, Nejvyšší státní zastupitelství
  Příspěvek: Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.04.2019
 • Mgr. Petr Vokáč, ředitel odboru voleb, Ministerstvo vnitra ČR
  Příspěvek: Praktické zkušenosti z GDPR
 • Mgr. Dalimila Solnická, vedoucí úseku inspekce pracovních vztahů a podmínek, Státní úřad inspekce práce
  Příspěvek: Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích
 • JUDr. Michal Žižlavský, advokát
  Příspěvek: Práva, povinnosti a odpovědnost státních zaměstnanců a úředníků ÚZC v oblasti insolvenčního práva

11. září 2019, 09: 00–15:10

akreditace MVČR

 • JUDr. Jiří Doležílek , soudce Nejvyššího soudu ČR
  Příspěvek: Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem ze zdravotních důvodů – aktuální problémy
 • Prof. PhDr. Vladimír Smékal , psycholog, emeritní profesor Fakulty sociálních studií MU Brno,
 • Mgr. Eva Dvořáková , psycholožka
  Příspěvek: Zjišťování talentu u zaměstnanců na základě jejich specifických vlastností
 • JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR
  Příspěvek: Aktuální pracovněprávní judikáty Ústavního soudu
 • Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, kouč manažerů a obchodníků
  Příspěvěk: Koučing, mentoring a asertivita
 • Mgr. Kateřina Stříbná, vedoucí úseku inspekce pracovních vztahů a podmínek, Státní úřad inspekce práce
  Příspěvek: Výhody, rizika a možnosti "home office"

11. září 2019, 09: 00–15:10

akreditace MVČR

 • Mgr. Karel Moravec , vedoucí oddělení řízení ve věcech státní služby v sekci pro státní službu, MV ČR
  Příspěvek: Změny služebního poměru se zaměřením na převedení na jiné služební místo
 • Ing. Marie Bílková, ředitelka odboru financování kapitol státního rozpočtu, MF
  Příspěvek: Zákon o státní službě a trh práce
 • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR
  Příspěvek: Soudní ochrana služebního poměru podle zákona o státní službě
 • Ing. Zdeňka Pikešová, státní tajemnice, Ministerstvo pro místní rozvoj
  Příspěvek: Benefity a odměňování
 • Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek MBA, kouč manažerů a obchodníků 
  Příspěvek: Manažerské dovednosti

11. září 2019, 09:00–15:10

akreditace MVČR

 • RNDr. Jiří Hermann, ředitel Gymnázia v Brně
  Příspěvek: Práce s (nejen matematicky) nadanými žáky
 • JUDr. Petr Novák, ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, MV ČR
  Příspěvek: Bezpečnostní vzdělávání – perspektivy středního a vysokého školství
 • Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie, MŠMT
  Příspěvek: Školský zákon
 • pplk. Mgr. Pavel Tulej, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Policejní prezidium ČR
  Příspěvek: Kyberšikana ve školství
 • PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie, Filosofická fakulta UK
  Příspěvek: připravujeme...
 • Mgr. et Mgr. Ladislav Koubek, MBA, kouč manažerů a obchodníků
  Příspěvek: Manažerské řízení školy

11. září 2019, 09: 00–15:10

akreditace MVČR

 • Mgr. Jan Špilar
  Příspěvek: Rodičovská odpovědnost – způsoby sdělování rodičovské odpovědnosti u rodičů při úpravě poměrů před/po rozvodu
 • Ing. Jan Holický, tajemník Úřadu městské části Praha 6
  Příspěvek: připravujeme...

11. září 2019, 09:00–15:10

akreditace MVČR

 • Mgr. Ondřej Dostál, expert na zdravotnické právo
  Příspěvek: Sdílení lékového záznamu a pacientský souhrn, Nastavení úhrad ze zdravotního pojištění ve vztahu k požadavku na růst platů zdravotníků a personální zajištění

15:30–18:00 Doprovodný kulturní program

 • komentovaná prohlídka vily Stiassni
 • komentovaná prohlídka vily Jurkovič
 • návštěva vědeckého parku Vida!
 • prohlídka Nové a Staré radnice – výklad o historii radnice povede PhDr. Libor Blažek z Archivu města Brna

 

19:00–03:00 Společenský večer v Hradní vinárně na Špilberku

 • uvítání příchozích účastníků v dobových kostýmech
 • posezení bude v hradní vinárně, hradním sklepě a hradní hlásce
 • cimbálová muzika s primášem Františkem Macinkou
 • během večera budou probíhat komentované prohlídky Kasemat, „Rozhledny“ v nárožní věžici ve východní části hradu, výklad zvonkohry a prohlídka Jihozápadního Bastionu
 • bude zajištěn volný přístup na Jižní terasu, aby si účastníci mohli v klidu „vychutnat“ sklenku vína při nádherném výhledu na město Brno

 

12. září 2019

Plénum (společné pro všechny účastníky)

 

09:00–12:30 Odborný program

12:30–13:00 Tombola a ukončení konferenci

13:00–14:00 Oběd

 

 • JUDr. František Púry, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR
  Příspěvek: připravujeme...
 • JUDr. Antonín Draštík, soudce Nejvyššího soudu ČR
  Příspěvek: připravujeme...
 • JUDr. Ivo Ištván, vrchní státní zástupce
  Příspěvek: Trestný čin maření spravedlnosti v podmínkách veřejné správy

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152