Program konference

Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě


14. až 16. září 2021, Brno  

Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

Kompletní program v PDF.

14. září 2021

Plénum (společné pro všechny účastníky)

10:00–10:30 Úvodní zdravice

10:30–17:00 Odborný program

Akreditace MV: AK/PV-541/2014

V průběhu plenárního zasedání přednese k přítomným hostům zdravici předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

 • JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., předseda Ústavního soudu ČR
  Téma: Zákon č. 106/1999 Sb.
  – přesný čas k odbornému vystoupení bude ještě potvrzen v průběhu dopoledne 14.09.2021, neboť ve stejný den zasedá plénum Ústavního soudu, kterého se pan předseda bude také účastnit.
 • Mgr. Viktor Najmon, generální ředitel Úřadu práce
  Téma: Politika zaměstnanosti v souvislosti s pandemií Covid-19 (prezentace)
 • doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Téma: Aktuality z rozhodovací praxe ÚOHS – výzvy do budoucna (prezentace)
 • JUDr. Ivo Pospíšil Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR
  Téma: Svobodný přístup k informacím: aktuální problémy a soudní judikatura (prezentace)
 • prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě UK v Praze
  Téma: K ochraně zaměstnanců ve světle některých nedávných soudních rozhodnutí (prezentace)
 • prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR, Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze
  Téma: Vize a strategie pro oblast státní služby po volbách 2021
 • JUDr. David Vláčil, soudce Nejvyššího soudu ČR
  Téma: Odpovědnost za škodu způsobenou informací nebo radou poskytnutou státním zaměstnancem či úředníkem krajského úřadu (prezentace)

19:30–22:00

Slavnostní večer s hudebním vystoupením houslistky Julie Svěcené v Moravském zemském muzeu Brno.

22:00–24:00

Posezení ve Stopkově pivnici (Česká 5, Brno)

  

15. září 2021

Ve středu 15. září 2021 budou probíhat jednání v jednotlivých sekcích

09:00–15:00

Všechny sekce budou v jedné budově, a účastníci celé třídenní konference tak v den konání paralelních sekcí, mohou libovolně přecházet ze sekce do sekce.

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Mgr. Petr Vokáč, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy, MV ČR 
  Téma: Volební zákon (prezentace)
 • JUDr. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  Téma: Odpovědnost za veřejnou zakázku (prezentace)
 • JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR
  Téma: Ochrana osobnosti při veřejných vystoupeních úředních osob (prezentace)
 • Mgr. Iveta Pospíšilíková, ředitelka odboru druhostupňového rozhodování na ÚOHS
  Téma: ÚOHS – Aktuální trendy v zadávání veřejných zakázek a navazující rozhodovací praxe Úřadu a správních soudů (prezentace)
 • JUDr. Jiří Kapras, ředitel odboru střetu zájmů a boje proti korupci, Ministerstvo spravedlnosti
  Téma: Proces implementace směrnice o ochraně oznamovatelů v ČR
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, katedra správního práva a správní vědy Univerzity Karlovy
  Téma: Průběh správního řízení se zaměřením na řešení obstrukcí účastníků (prezentace)
 • doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., sexuolog a psychiatr a soudní znalec
  Téma: Právní problémy v sexuologii
 • JUDr. Vladimíra Sedláčková, bývalá ředitelka odboru stavebního řádu na MMR
  Téma: Nový stavební zákon (prezentace)

Akreditace MV: AK/PV-162/2021

15. září 2021, 09:00–15:10

 • JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze
  Téma: Překážky v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatele v době Covidové
 • Mgr. Jan Vácha Ph.D., vedoucí oddělení kolektivního vyjednávání, odbor pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Téma: Aktuality z evropské pracovněprávní legislativy s vlivem na český právní řád – on-line
 • JUDr. Jan Horecký, Ph.D., vedoucí Katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakultě MU v Brně
  Téma: Odbory na pracovišti? Jak s nimi jednat – práva a povinnosti zaměstnavatele (prezentace)
 • JUDr. Michael Košnar, odbor pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Téma: Dovolená – nová právní úprava – on-line
 • Ing. Daniel Trnka, zástupce vedoucího Divize politiky regulace, Direktorát veřejné správy, OECD
  Téma: Zpráva OECD – zaměstnání ve veřejném sektoru v post-covidové éře – on-line
 • JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR
  Téma: Aktuální pracovněprávní judikáty Ústavního soudu ČR (prezentace)
 • doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D., tajemník na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy
  Téma: Ochrana oznamovatelů z hlediska pracovněprávních vztahů (prezentace)
 • JUDr. Jiří Doležílek, předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR
  Téma: Má dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý zaměstnanec právo na náhradu mzdy?
 • Ing. Lenka Dufková, odbor mzdověprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Téma: Aktuální otázky odměňování ve veřejné sféře – odměňování platem, odlišnosti u veřejných vysokých škol (prezentace)

 • Mgr. Martin Koníček, vedoucí Odboru kanceláře ředitele, KÚ Jihomoravského kraje, Mgr. Pavla Horáková, psycholožka
  Téma: Moderní metody leadershipu = moderní Jihomoravský kraj (prezentace)

Připravujeme pro vás příspěvek se soudcem Nejvyššího soudu ČR.

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Mgr. Karel Moravec, ředitel odboru koordinace a řízení ve věcech státní služby, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: Dopady systemizace do služebního poměru státních zaměstnanců (prezentace)
 • Mgr. Zuzana Brücknerová, vedoucí oddělení koordinace státní služby v sekci pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: Skončení služebního poměru
 • prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek ministra vnitra pro státní službu, Ministerstvo vnitra ČR, Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze
  Téma: Směřování státní služby v době pocovidové – on-line (prezentace)
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, katedra správního práva a správní vědy Univerzity Karlovy
  Téma: Správní řízení se zaměřením na řízení ve věcech státní služby (prezentace)
 • JUDr. Ing. Petr Bejček, státní tajemník, Ministerstvo financí ČR
  Téma: Skončení služebního poměru státních zaměstnanců v praxi (prezentace)

Akreditace MV: AK/PV-367/2020

15. září 2021, 09:00–15:10

 • Mgr. Vítězslav Němčák, Ph.D., ředitel odboru legislativy MŠMT
  Téma: a Covidová opatření ve školství pohledem práva – on-line
 • PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce ČR
  Téma: Distanční vzdělávání v ČR a řešení jeho dopadů
 • JUDr. Jiří Doležílek, předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR
  Téma: Skončení pracovního poměru s problematických učitelem
 • JUDr. Petr Novák, ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: Správa rezortního školství v období nouzového stavu
 • PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie, Filosofická fakulta UK
  Téma: Komunikace pedagogů s problémovými žáky a jejich rodiči
 • Ing. Petr Šmíd, expert na oblast kyberkriminality
  Téma: Mediální výchova, manipulace na internetu (Fake News, Deep Fakes)

15. září 2021, 09:00–15:10

 • JUDr. Tomáš Lichovník, soudce Ústavního soudu ČR
  Téma: Rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost a styk rodičů s dítětem – rozhodovací praxe Ústavního soudu
 • JUDr. Zuzana Zárasová, vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Téma: Novela zákona o SPOD
 • Mgr. Tomáš Urban, vedoucí oddělení sociální legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Téma: Aktuální vývoj legislativy v oblasti práva sociálního zabezpečení (prezentace)
 • Bc. Miroslava Pavelková a Ing. Ivana Grunerová, Odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek a LPS, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  Téma: Náhradní výživné – nastavení nové dávky v praxi (prezentace) (prezentace)
 • Mgr. Martin Žárský, dlouholetý ředitel odboru sociálních služeb na Ministerstvu práce a sociálních věcí
  Téma: Spolupráce soukromého a veřejného sektoru v oblasti sociálních služeb
 • prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc., přední česká právnička a bývalá děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci
  Téma: Střídavá výchova, předávání dětí, vynucování styku s jiným rodičem
 • Bc. František Trantina, adiktolog
  Téma: Komunikace s problémovými uživateli návykových látek (prezentace)

15. září 2021, 09:00–15:10

 • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR
  Téma: Soudní přezkum služebních poměrů, služební hodnocení příslušníka, propouštění příslušníků bezpečnostních sborů
 • Ing. Martin Šabo, vedoucí pracovník na Ministerstvu financí ČR, je specialista v oblasti FKSP a spoluautor vyhlášky o FKSP
  Téma: Problematika FKSP spojená s workshopem
 • plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., náměstek generálního ředitele pro řízení lidských zdrojů, MV-GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HZS ČESKÉ REPUBLIKY
  Téma: Další výdělečná činnost příslušníků, se zaměřením na praxi u HZS ČR
 • plk. Miroslav Šteinbach, vedoucí odboru analyticko-legislativního, Policejní prezidium ČR
  Téma: Vybrané otázky služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů v praxi
 • Mgr. Martin Kraus, expert Ministerstva vnitra na problematiku Registru smluv, aktuálně působí na odboru eGovernmentu
  Téma: Registr smluv – on-line

15:30–18:00 Doprovodný kulturní program

 • komentovaná prohlídka vily Stiassni
 • komentovaná prohlídka vily Jurkovič
 • komentovaná prohlídka vily Tugendhat
 • komentovaná prohlídka vily Löw Beer
 • další část doprovodného programu se ještě připravuje.

19:00–03:00

Společenský večer v Hradní vinárně na Špilberku:

 • posezení bude v hradní vinárně, hradním sklepě a hradní hlásce
 • cimbálová muzika s primášem Františkem Macinkou
 • během večera budou probíhat komentované prohlídky Kasemat, „Rozhledny“ v nárožní věžici ve východní části hradu, výklad zvonkohry a prohlídka Jihozápadního Bastionu
 • bude zajištěn volný přístup na Jižní terasu, aby si účastníci mohli v klidu „vychutnat“ sklenku vína při nádherném výhledu na město Brno

16. září 2021

Plénum (společné pro všechny účastníky)

09:00–13:00

Akreditace MV: AK/PV-181/2019

Plénum věnováno zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • JUDr. Ivo Pospíšil Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR – z důvodu zasedání soudu vystoupení proběhne v plénu dne 14.09.2021
  Téma: Svobodný přístup k informacím: aktuální problémy a soudní judikatura
 • JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR
  Téma: Poskytování informací o platech podle zákona č. 106/1999 Sb. (prezentace)
 • JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M., ředitelka odboru práva na informace, Úřad pro ochranu osobních údajů
  Téma: Zákon č. 106/1999 Sb., z pohledu ÚOOÚ (prezentace)
 • JUDr. Adam Furek, Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstvo vnitra ČR
  Téma: Zneužití zákona č. 106/1999 Sb., ve správním řízení (prezentace)

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152