Program konference

Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě


13. až 15. září 2023, Brno  

Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

13. září 2023

Plénum (společné pro všechny účastníky)

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, sál Zastupitelů

09:15–10:00 Prezence účastníků

10:00–10:30 Úvodní zdravice

 • doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
 • PhDr. Jindřich Fryč, nejvyšší státní tajemník, Ministerstvo vnitra
 • Mgr. Petr Vokáč, vrchní ředitel sekce legislativy a státní správy, Ministerstvo vnitra
 • Ing. Oliver Pospíšil, tajemník Magistrátu města Brna
 • Ing. Jan Holický, MBA, předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, tajemník Úřadu městské části Praha 6

10:30–17:00 Plénum

Akreditace MV: MV: AK/PV-541/20214, AK/PV-706/2022 (webinář)

 • 10:30–11:00 Aktuální praxe ÚOHS v oblasti dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a koordinace veřejné podpory
  doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
  ,
  předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • 11:00–11:30 Legislativa v České republice
  doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 11:30–12:00 Státní správa jako atraktivní zaměstnavatel
  PhDr. Jindřich Fryč,
  nejvyšší státní tajemník, Ministerstvo vnitra
 • 12:00–13:00 Oběd Pivovarský dům Poupě, Dominikánská 342, 602 00 Brno-střed
 • 13:00–14:00 Dvě připravované novelizace zákoníku práce
  Mgr. Vladimír Horna,
  ředitel odboru pracovněprávní legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • 14:00–14:40 Nedovolená veřejná podpora příspěvkových organizací
  JUDr. Roman Horáček Ph.D.,místopředseda Vrchního soudu v Praze a předseda senátu specializovaného na práva duševního vlastnictví a nekalosoutěžní jednání
 • 14:40–15:00 Vzdělání a jeho kvality
  plk. v.v. Mgr. David Dlouhý, Ph.D.,
  rektor Policejní akademie ČR
 • 15:00–15:30 Coffeebreak
 • 15:30–16:00 Postavení státních zaměstnanců a úředníků ÚSC, včetně otázky státního občanství, z pohledu ústavního a evropského práva
  JUDr. Petr Mikeš Ph.D.
  , předseda senátu Nejvyššího správního soudu, specializuje se na oblast veřejných zakázek a oblast státní služby
 • 16:00–16:30 Spádová turistika při přihlašování do škol – účelová změna trvalého bydliště
  Mgr. Jakub Stárek, starosta Městské části Praha 6
 • 16:30–17:00 Efektivní leadership založený na manažerském koučovacím stylu
  Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelář ředitele, Krajský úřad Jihomoravského kraje
  Mgr. Pavla Horáková, psycholožka – koučka, oddělení personální, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Večerní program

 • 18:30–19:45 Slavnostní večeře Pivovarský dům Poupě, Dominikánská 342, 602 00 Brno-střed
 • 20:00–22:00 Slavnostní večer, předávání cen s koncertem Julie Svěcené s klavírním doprovodem, se uskuteční v Divadelní fakultě, Mozartova 647/1, Brno

 

14. září 2023

Ve čtvrtek 14. září 2023 budou probíhat jednání v jednotlivých sekcích

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1

09:00–16:00

Všechny sekce budou v jedné budově, a účastníci celé třídenní konference tak v den konání paralelních sekcí, mohou libovolně přecházet ze sekce do sekce.

Akreditace MV: AK/PV-162/2021, ak/pv-705/2022 (webinář)

09:00–16:00

 • 09:00–12:00 Kulatý stůl k novelizaci zákoníku práce z pohledu Nejvyššího soudu – 3 hodiny dopoledne
  JUDr. Jiří Doležílek, nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud
  Mgr. Miroslav Hromada, Ph.D., soudce pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR
 • 12:00–13:00 Oběd Pivovarský dům Poupě, Dominikánská 342, 602 00 Brno-střed
 • 13:00–16:00 Kulatý stůl k novelizaci zákoníku práce z pohledu Tripartity – 3 hodiny odpoledne
  Prof. JUDr. Petr Hůrka Ph.D., profesor pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členem Legislativní rady vlády, vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy Univerzity a členem redakčních rad mnoha českých i mezinárodních odborných právnických časopisů.
  Mgr. Dana Roučková, vrchní ředitelka sekce legislativy, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Josef Středula, předseda ČMKOS, místopředseda Evropské odborové konfederace. V letech 2005 až 2014 byl předsedou Odborového svazu KOVO.

Akreditace MV: ak/pv-656/2017

09:00–16:00

 • 9:00–12:00 Kulatý stůl k novelizaci zákona o veřejných zakázkách z pohledu tvůrců zákona, aplikační praxe, sankčního orgánu a Nejvyššího správního soudu - 3 hodiny dopoledne
  Mgr. Jiří Šimon, ředitel odboru strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj
  JUDr. Martin Kakrda, vedoucí oddělení metodiky veřejných zakázek, Ministerstvo průmyslu a obchodu, člen expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj a člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
  Mgr. Iveta Pospíšilíková, ředitelka odboru druhostupňového rozhodování na ÚOHS, předsedkyně rozkladových komisí pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek
 • 12:00–13:00 Oběd Pivovarský dům Poupě, Dominikánská 342, 602 00 Brno-střed
 • 13:00–16:00 Kulatý stůl ke „změny smlouvy v průběhu realizace veřejné zakázky (např. vícepráce)“ - 3 hodiny odpoledne
  JUDr. Petr Mikeš Ph.D., předseda senátu Nejvyššího správního soudu, specializuje se na oblast veřejných zakázek a oblast státní služby
  JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, vedoucí oddělení právního rámce veřejných zakázek a koncesí, zástupce ředitele odboru, Ministerstvo pro místní rozvoj, člen rozkladové komise ÚOHS
  Mgr. Jakub Váňa, vedoucí oddělení veřejných zakázek, Krajský úřad Jihomoravského kraje

09:00–16:00

 • 09:00–12:00 Kulatý stůl ke kazuistice zákona o státní službě - 3 hodiny dopoledne
  JUDr. Petr Mikeš Ph.D. – předseda senátu Nejvyššího správního soudu, specializuje se na oblast veřejných zakázek a oblast státní služby
  JUDr. Mgr. Ivo Pospíšil, Ph.D. – předseda senátu Nejvyššího správního soudu, specializuje se na oblast zákona č. 106/1999 Sb., a oblast státní služby
 • 12:00–13:00 Oběd Pivovarský dům Poupě, Dominikánská 342, 602 00 Brno-střed
 • 13:00–14:30 Jak najít správné zaměstnance v době nedostatku talentů
  Ing. Jiří Halbrštát – ředitel náboru a marketingu, ManpowerGroup Česká republika
 • 14:30–15:00 Coffeebreak
 • 15:00–16:00 Možnosti stabilizace, motivace a benefitů ve státní službě
  Mgr. Stanislav Měšťan – státní tajemník, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Akreditace MV: AK/PV-650/2023, AK/PV-649/2023 (webinář)

09:00–16:00

 • 09:00–10:30 Kulatý stůl ke spádové turistice při přihlašování do škol – účelová změna trvalého bydliště
  Mgr. Petr Karvánek, ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka, Praha 6
  Mgr. Marek Adler, ředitel Základní školy Be open Praha, pedagog, informatik
 • 10:30–11:00 Coffeebreak
 • 11:00–11:20 Novela zákona o pedagogických pracovnících
  Mgr. Renáta Zajíčková, poslankyně, pedagožka, zakladatelka gymnázia, celoživotní podporovatelka vzdělání, sportu a veřejného života
 • 11:20–12:00 Novela zákona o pedagogických pracovnících
  Mgr. et Mgr. Kateřina Dufková, vedoucí oddělení podpory pracovníků v regionálním školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • 12:00–13:00 Oběd Pivovarský dům Poupě, Dominikánská 342, 602 00 Brno-střed
 • 13:00–14:30 Umělá inteligence: Dobrý sluha, zlý pán
  MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA,  významný český neuropatolog, spisovatel a publicista věnující se vztahu mezi mozkem a chováním s přesahem do společenských otázek a propagaci kritického myšlení a vědeckého přístupu. Člen České lékařské akademie. Vydal okolo jednoho sta časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií
 • 14:30–15:00 Chat GPT ve školní praxi: nástroj pro učitelskou práci versus její zneužití v praxi
  Mgr. Marek Adler, ředitel Základní školy Be open Praha, pedagog, informatik
 • 15:00–16:00 Možnost dát výpověď neschopnému učiteli z pohledu judikatury a platných rozsudků (pracovní smlouva na pozici učitel nebo učitel konkrétního předmětu) apod., možnosti ukončení pracovního poměru s učiteli a důchodci 
  JUDr. Jiří Doležílek, nynější řídící předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu ČR, bývalý předseda Krajského soudu v Ostravě, z něhož po skončení funkčního období přestoupil na Nejvyšší soud
  Mgr. Kristina Chrástková, odborná poradkyně STMOÚ ČR, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC.

Akreditace MV: AK/PV-648/2023, AK/PV-647/2023 (webinář)

09:00–16:00

 • 09:00–12:00 Kulatý stůl k aktualitám sociálně-právní ochraně dětí – 3 hodiny
  JUDr. Zuzana Zárasová, vedoucí oddělení koncepce náhradní rodinné péče, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny a děti – Ukrajinský konflikt – děti bez doprovodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Mgr. Jana Boudová Zvěřinová, předsedkyně senátu, který řeší spory o péči nezletilých, Krajský soud v Praze
 • 12:00–13:00 Oběd Pivovarský dům Poupě, Dominikánská 342, 602 00 Brno-střed
 • 13:00–16:00 Kulatý stůl k Syndromu CAN – 3 hodiny odpoledne
  Mgr. et Mgr. Petra Ďuraško Mádlová, odborný garant oddělení koncepce SPOD a NRP, Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  pplk. Mgr. Bc. Jana Chmelová, Policejní prezidium ČR
  prim. MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., zástupce přednosty, Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno
  Mgr. et Mgr. Barbora Jechová, právnička odbor rodiny, zdravotnictví a práce Veřejného ochránce práv
  Mgr. Diana Šmídová, Úřad vlády ČR, právnička Odboru lidských práv a ochrany menšin

Budova staré radnice, Salonek primátorky, Mečová 5

Akreditace MV: ak/pv-654/2017

09:00–16:00

 • 09:00–12:00 Kulatý stůl k novelizaci zákona o sociálních službách – 3 hodiny
  PhDr. Martin Kocanda, Ph.D., ředitel odboru sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Mgr. Martin Žárský, odborník na koncepci sociálních služeb a poradenství v oblasti sociálně zdravotní péče
 • 12:00–13:00 Oběd Pivovarský dům Poupě, Dominikánská 342, 602 00 Brno-střed
 • 13:00–16:00 Kulatý stůl „Veřejné opatrovnictví – praxe a aktuální trendy“ – 3 hodiny
  PhDr. Martin Kocanda, Ph.D., ředitel odboru sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Mgr. Aneta Redlichová, 
  právnička legislativního odboru, Ministerstvo spravedlnosti
  Mgr. Zuzana Durajová, právnička, odbornice na veřejné opatrovnictví, Veřejný ochránce práv

Doprovodný program

 • Komentovaná prohlídka vily Tugendhat zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO  (16:00–18:00)
 • Komentovaná prohlídka vily Löw-Beer (16:00–18:00)
 • Prohlídka Vodojemů na Žlutém kopci (od 16:00)
 • Pivovarský dům Poupě, Dominikánská 342, 602 00 Brno-střed, již tradičně s cimbálovou muzikou (od 19:00)

15. září 2023

Plénum (společné pro všechny účastníky)

Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, sál Zastupitelů

Akreditace MV: AK/PV-542/2014, AK/PV-652/2023 (WEBINÁŘ)

 • Přednáška – Zánik civilizací
  Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., egyptolog a archeolog

Tombola na závěr konference.

 • 12:00–13:00 Oběd Pivovarský dům Poupě, Dominikánská 342, 602 00 Brno-střed

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152