Program konference

Personalistika, právo
a vzdělávání ve veřejné správě


10. až 12. září 2019, Brno  

Nejnovější a nejlepší informace z personalistiky, práva a vzdělávání ve veřejné správě na jednom místě...

10. září 2019

Plénum (společné pro všechny účastníky)

   

10:00–10:30 Slavnostní zahájení konference

10:30–16:20 Celodenní odborný blok

19:00–22:00 Slavnostní večer v Památníku písemnictví na Moravě, Rajhrad

22:00–24:00 Posezení ve Stopkově pivnici (Česká 5, Brno)

 

akreditace MVČR – AK/PV-541/2014

Společné plénum prvního dne (úterý 10. září) obohatí svými vystoupeními:

 • RNDR. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro státní službu, MV ČR
  Příspěvek: Novela zákona o státní službě
 • JUDr. František Ištvánek, soudce a dlouholetý předseda civilního kolegia Nejvyššího soudu ČR
  Příspěvek: Náhrada škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • JUDr. Zdeněk Novotný, poradce místopředsedy Nejvyššího soudu, dlouholetý předseda pracovněprávního senátu Nejvyššího soudu
  Příspěvek: Náhrada škody po zaměstnanci
 • JUDr. Ivo Ištvan, vrchní státní zástupce
  Příspěvek: Trestný čin maření spravedlnosti v podmínkách veřejné správy
 • JUDr. Ivana Švehlová, místopředsedkyně Krajského soudu v Praze
  Příspěvek: Personální management a úloha tiskových mluvčí
 • JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze
  Příspěvek: Státní služba a co dál, dualismus pracovně-právních vztahů
 • prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN
  Příspěvek: Syndrom vyhoření – jak ho zvládnout

  

11. září 2019

Ve středu 11. září budou probíhat jednání v jednodlivých sekcích

Všechny sekce budou v jedné budově, a účastníci celé třídenní konference tak v den konání paralelních sekcí, mohou libovolně přecházet ze sekce do sekce.

11. září 2019, 09:00–15:10

akreditace MVČR – AK/PV-426/2018

11. září 2019, 09: 00–15:10

akreditace MVČR – AK/PV-409/2018

11. září 2019, 09: 00–15:10

akreditace MVČR

11. září 2019, 09: 00–15:10

akreditace MVČR

 • RNDr. Jiří Hermann, ředitel Gymnázia v Brně
  Příspěvek: Práce s (nejen matematicky) nadanými žáky
 • Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., náměstkyně pro řízení sekce legislativy a strategie, MŠMT
  Příspěvek: Novela zákona o pedagogických pracovních a další novinky
 • JUDr. Petr Novák, ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, MV ČR
  Příspěvek: Bezpečnostní vzdělávání – perspektivy středního a vysokého školství
 • PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, náměstek ústředního školního inspektora, Česká školní inspekce ČR
  Příspěvek: Podpora kvality vzdělávání a práce škol ze strany zřizovatelů
 • PhDr. Václav Mertin, katedra psychologie, Filosofická fakulta UK
  Příspěvek: Hyperaktivní dítě v mateřské škole a umisťování dvouletých dětí do MŠ
 • Mgr. Pavla Katzová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Příspěvek: Změna financování regionálního školství od roku 2020 – v čem spočívá a co od ní MŠMT očekává?

11. září 2019, 09: 00–15:10

akreditace MVČR – AK/PV-654/2017

 • Mgr. Jan Špilar, soudce Diecézního soudu v Brně
  Příspěvek: Rodičovská odpovědnost – způsoby sdělování rodičovské odpovědnosti u rodičů při úpravě poměrů před/po rozvodu
 • npor. Bc. Andrea Kornetová, vedoucí 4. oddělení obecné kriminality, Městské ředitelství policie Brno
  Příspěvek: Dítě jako svědek domácího násilí – policejní praxe
 • Bc. Petra Wűnschová, ředitelka centra Pomoc pro děti ohrožené domácím násilím
  Příspěvek: Dětství bez násilí – práce s celým rodinným systémem ohroženým domácím násilím
 • Adam Stibor, 13 let
  Příspěvek: Zkušenosti dětí, které prošly střídavou péčí
 • PhDr. Jana Procházková, soudní znalkyně a klinický psycholog Nemocnice Na Homolce
  Příspěvek: Máma nebo táta nebo… (děti ve střídavce, děti v domácím násilí)
 • prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc., přední česká právnička a bývalá děkanka Právnické fakulty UP v Olomouci
  Příspěvek: Výkon rodičovské odpovědnosti – participační práva dítěte, zjišťování názorů dítěte

15:30–18:00 Doprovodný kulturní program

 • komentovaná prohlídka vily Stiassni
 • komentovaná prohlídka vily Jurkovič
 • návštěva vědeckého parku Vida!
 • prohlídka Nové a Staré radnice – výklad o historii radnice povede PhDr. Libor Blažek z Archivu města Brna

 

19:00–03:00 Společenský večer v Hradní vinárně na Špilberku

 • uvítání příchozích účastníků v dobových kostýmech
 • posezení bude v hradní vinárně, hradním sklepě a hradní hlásce
 • cimbálová muzika s primášem Františkem Macinkou
 • během večera budou probíhat komentované prohlídky Kasemat, „Rozhledny“ v nárožní věžici ve východní části hradu, výklad zvonkohry a prohlídka Jihozápadního Bastionu
 • bude zajištěn volný přístup na Jižní terasu, aby si účastníci mohli v klidu „vychutnat“ sklenku vína při nádherném výhledu na město Brno

 

12. září 2019

Plénum (společné pro všechny účastníky)

 

09:00–12:30 Odborný program

12:30–13:00 Tombola a ukončení konferenci

13:00–14:00 Oběd

 

akreditace MVČR – AK/PV-416/2018

  

Kontaktujte nás pro bližší informace, poskytneme Vám odpovědi:
 +420 222 511 152